Etyczne prowadzenie biznesu

Jako członek dynamicznie rozwijającej się Grupy TAURON stoimy przed wyzwaniem budowania spójnej kultury organizacyjnej. Założone cele biznesowe chcemy realizować zgodnie ze wspólnie wypracowanymi wartościami etycznymi dla całej Grupy. W SCE Jaworzno III Sp. z o.o. obowiązuje Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, który formułuje zasady etyczne, jakimi powinien kierować się każdy pracownik. Podstawą przyjęcia Kodeksu było przekonanie, że odpowiedzialne i przejrzyste postępowanie w biznesie jest warunkiem zrównoważonego rozwoju. 

Aby zapewnić przestrzeganie zasad etyki i propagować wspólne wartości, w SCE Jaworzno III Sp. z o.o. została powołana Komisja Etyczna.

Pracownicy mogą zgłaszać do wyjaśnienia członkom Komisji Etycznej zachowania swoich współpracowników lub otoczenia firmowego niezgodne z Kodeksem Etyki.

Pracownicy mogą zgłaszać naruszenia na kilka sposobów:

  • wrzucając anonimową wiadomość do specjalnej skrzynki oznaczonej napisem „Etyka” znajdującej się  w siedzibie SCE na Al. Tysiąclecia 7 w Jaworznie, obok tablicy informacyjnej na pierwszym piętrze biurowca;
  • składając stosowne pismo na ręce któregokolwiek z członków Komisji;
  • wysyłając e-mail na służbową skrzynkę któregokolwiek z członków Komisji.
  • poprzez formularz zgłoszenia nadużycia znajdującego się na stronie internetowej www.tauron.pl, link do formularza (https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/formularz-zgloszenia-naduzycia)

Każda pracownik SCE zgłaszający naruszenie do wyjaśnienia Komisji Etycznej jest chroniony i jeśli pragnie zachować anonimowość, musi ona zostać mu zapewniona.

Uchwałą nr 70/IX/2018 Zarządu SCE Jaworzno III Sp. z o.o. z dnia 29 sierpnia 2018 roku powołana została Komisja Etyczna w składzie:

Andrzej Pich

Grażyna Erd

Franciszek Trzęsicki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.