Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez SCE Jaworzno III Sp. z o.o. z poszczególnych źródeł ciepła w myśl zapisów § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16, Poz. 92 z dnia 1.02.2007):

 

1. Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2019 przez TAURON Ciepło Sp. z o. o. - link do informacji

2. Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w sezonie grzewczym 2018/2019 - link do informacji

3. Informacja o strukturze paliw pierwotnych oraz dane emisyjne dla kotłowni lokalnych należących  do SCE Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie za rok obrotowy 2019 - link do informacji