Informacje dla klientów

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie informuje, że z dniem 30 września 2019 roku wygaśnie koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/883/205/N/3/2000/BP z dnia 7 września 2000 roku. Po wygaśnięciu koncesji na wytwarzanie ciepła nastąpi zmiana sposobu rozliczania za dostarczone ciepło poprzez opracowanie nowego cennika opłat, nie zatwierdzanego przez Prezesa URE. Do czasu opracowania nowego cennika opłat obowiązują aktualne ceny i stawki opłat.

 

***

W związku z liczbą pytań ze strony odbiorców naszego ciepła, Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. informuje, że dla zwiększenia komfortu cieplnego mieszkańców istnieje możliwość ich ogrzewania poza sezonem grzewczym.
W miesiącach jak maj lub wrzesień, zdarzają się okresy, kiedy temperatura zewnętrzna, zwłaszcza w godzinach nocnych spada poniżej 14
.      W takich sytuacjach układ sterowania automatyki Stacji Wymienników Ciepła może uruchomić centralne ogrzewanie i zapewnić wspomniany komfort cieplny.

***

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych odbiorców ciepła Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. informuje,
że dla odbiorców do których dostarczane jest ciepło wysokoparametrowe,
tj. w grupie taryfowej D1E1, D1E2 i D1E2S istnieje możliwość rozbudowy wymiennika ciepła o moduł ciepłej wody użytkowej. Takie rozwiązanie rozbudowy wymiennika zwiększa komfort mieszkańców, a ciepło dostarczane do obiektu jest lepiej zoptymalizowane.