Taryfa dla ciepła

Informujemy, że Prezes URE 23 lutego 2023 roku opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywały od 1 marca do 31 grudnia 2023. Działając na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

URE opublikował ceny stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 powiększone o 40% (Informacja URE nr 9/2023 str.113-114).

W myśl zapisów obowiązującej ustawy z dnia 08.02.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. w Jaworznie podaje informację dotyczącą maksymalnej ceny dostawy ciepła oraz najniższej ceny dostawy ciepła, która może być stosowana w okresie 01.03-31.12.2023.

Informacja do pobrania tutaj.

Informacja o VAT

Od 01.01.2023 r. przywrócona została stawka VAT na ciepło z 2021 wynosząca 23%. W roku 2022 w styczniu obowiązywała stawka VAT na ciepło na poziomie 8%, a od lutego do grudnia 2022 r. zmniejszono ją do 5%.

Informacja o Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej do pobrania tutaj

 

Dokumenty aktualne:

Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 1 kwietnia 2024 r.

Taryfa dla ciepła dotycząca działalności niekoncesjonowanej - wytwarzania ciepła – obowiązuje od 1 marca 2024 r.

Ceny i stawki wytwórców ciepła:

  1. Rejon Jaworzno – Taryfa dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Jaworzno ciepło w wodzie
  2. Rejon Będzin - Taryfa dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Łagisza ciepło w wodzie
  3. Rejon Sosnowiec-Milowice, Czeladź-Piaski – Taryfa dla ciepła TAURON Ciepło sp. z o.o. Grupa taryfowa AG1

 

Dokumenty archiwalne:

Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 12 lutego 2022 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła – obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła – obowiązuje od 09 stycznia 2023 r.

Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 12 lutego 2021 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła – obowiązuje od 1 września 2021 r.

Taryfa dla ciepła dotycząca działalności niekoncesjonowanej - wytwarzania ciepła – obowiązuje od 1 marca 2022 r.

Taryfa dla ciepła dotycząca działalności niekoncesjonowanej - wytwarzania ciepła  obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy dla ciepła z dnia 23 grudnia 2019 r. - link do pliku pdf

Taryfa dla ciepła dotycząca działalności niekoncesjonowanej - wytwarzania ciepła - z dnia 1 lutego 2020 r. - link do pliku pdf

Taryfa dla ciepła z dnia 1 styczeń  2019r. - link do pliku pdf

Taryfa dla ciepła z dnia 14 sierpnia 2018r. - link do pliku pdf

Taryfa dla ciepła z dnia 28 marca 2017r. - link do pliku pdf

Decyzja Prezesa URE o zatwierdzenia taryfy dla ciepła z dnia 28 marca 2017r. - link do pliku pdf