Nasz produkt

Podstawowym produktem oferowanym przez SCE jest dostawa ekologicznego ciepła do instalacji odbiorczych u klientów.

Transport ciepła odbywa się w rozległej sieci rurociągów. Krążącym w sieci czynnikiem grzewczym jest gorąca woda o parametrach zapewniających odbiorcom pokrycie bieżącego zapotrzebowania na moc cieplną przez centralne ogrzewanie, wentylację, podgrzew wody użytkowej (C.W.U.) lub ciepło technologiczne.

Dbamy o jakość i niezawodność dostaw ciepła

wykresSCE prowadzi ciągły monitoring i regulację parametrów gorącej wody tak, aby zminimalizować straty ciepła na rurociągach, zapewnić jak najniższy koszt dostawy ciepła przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej mocy cieplnej oraz maksymalizacji efektywności dostawy. Optymalizacja parametrów i regulacja uwzględnia prognozy zapotrzebowania na moc u odbiorców oraz prognozę temperatury.

Zachowanie infrastruktury w dobrym stanie technicznym jest warunkiem niezawodnej dostawy ciepła, dlatego dużą uwagę skupiamy na bieżącej ocenie stanu technicznego naszych rurociągów i Stacji Wymienników Ciepła.

pomiary termowizyjneWykorzystujemy do tego celu zaawansowane technologie, jak pomiary termowizyjne, całodobowy monitoring pracy źródła ciepła i Stacji Wymienników Ciepła, system alarmowy stanu zawilgocenia izolacji rurociągów oraz system wykrywania nieszczelności i ubytków wody sieciowej.

W przypadku wystąpienia awarii Dyspozytor Ruchu Sieci w sposób zdalny może dokonać szybkiego zamknięcia wybranego odcinka sieci ograniczając w ten sposób straty czynnika grzewczego i rozmiar uszkodzeń. Wszelkie stwierdzone usterki są bezzwłocznie usuwane.

Zapewniamy komfortowy i oszczędny odbiór ciepła

Wysoką jakość i niezawodność dostawy ciepła, komfortowy oraz bezpieczny i oszczędny odbiór zapewnia także nowoczesna automatyka na Stacjach Wymienników Ciepła, czyli w węzłach odbiorczych. Regulator pogodowy nie dopuszcza do przegrzewania wody w instalacji odbiorczej ponad wartość temperatury zasilania obliczoną z bieżącego zapotrzebowania na moc.regulator pogodowy Urządzenia automatyki kontrolno-pomiarowej sterują pracą pomp i zaworów regulacyjnych i w przypadku wystąpienia awarii odcinają dopływ gorącej wody chroniąc instalację odbiorczą i jej użytkownika.

Komfort odbiorcy ciepła podnosi także stosowanie zaawansowanych technicznie, dokładnych układów pomiarowych z funkcją zdalnego odczytu. Oznacza to brak comiesięcznych wizyt pracownika SCE u odbiorcy w celu odczytu stanu licznika.

Urządzeniem końcowym w sieci cieplnej jest wymiennik ciepła, który może być własnością SCE lub odbiorcy. Zapewnia on bezpieczne użytkowanie dostarczanego ciepła przez odizolowanie gorącej wody o wysokich parametrach w sieci miejskiej od czynnika grzewczego o niskich parametrach w instalacji ogrzewania u odbiorcy.

Sprawność wymiennika ciepła ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa ogrzewania oraz odpowiedniego poziomu mocy cieplnej. Wymiennik działający w warunkach pogorszonej jakości wody w instalacji odbiorcy takiej jak centralne ogrzewanie może ulec zakamienieniu. Dlatego SCE świadczy usługi w zakresie czyszczenia chemicznego wymienników i oceny ich stanu technicznego.