Dlaczego nasze ciepło? Oto niektóre z jego zalet:

  • Pewność ciągłej dostawy.
  • Gwarancja całodobowego serwisu naprawczego.
  • Eliminacja emisji pyłów i zanieczyszczeń środowiska powodowanych stosowaniem innych źródeł ciepła.
  • Pełna automatyzacja urządzeń regulacyjnych umożliwiająca racjonalne zużywanie energii cieplnej przez odbiorców.
  • Rozliczanie za pobrane ciepło na podstawie układów pomiarowych.
  • System monitorowania głównych stacji rozdziału ciepła i odległych węzłów cieplnych.
  • Konkurencyjne ceny w stosunku do innych mediów stosowanych do ogrzewania budynków.

Kto może podłączyć się do miejskiej sieci cieplnej?

Ciepło transportowane siecią miejską służy do ogrzewania budynków mieszkalnych w celu zapewnienia komfortu termicznego ich mieszkańcom.

Odbiorcami ciepła sieciowego są także obiekty handlowe, sportowe, szpitale, kopalnie, instytucje użyteczności publicznej i inne. Ciepło sieciowe stosowane jest także w procesach technologicznych w przemyśle.

Jak przyłączyć się do sieci cieplnej?

Proces przyłączenia został przedstawiony krok po kroku na naszej stronie Przyłączenie do sieci.

Przyłączenie do sieci miejskiej realizowane jest w węźle cieplnym przez wymiennik ciepła oddzielający od siebie instalację wewnętrzną w budynku od sieci miejskiej - nie dochodzi w nim do mieszania mas wody grzewczej i ogrzewanej, przez co proces wymiany ciepła jest bezpieczny dla odbiorców. Przed wykonaniem przyłączenia węzeł cieplny powinien zostać wyposażony w dostosowaną do tego celu Stację Wymienników Ciepła.

SCE Jaworzno III Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada usługę wykonania Stacji Wymienników Ciepła i zabudowy w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego odbiorcy.

Kompaktowy wymiennik ciepła w domu jednorodzinnym
kompaktowy wymiennik ciepła
Stacja Wymienników Ciepła w obiekcie przemysłowym
węzeł ciepłowniczy w obiekcie przemysłowym