Od czego zacząć?

W celu wstępnego ustalenia możliwości przyłączenia i zdobycia informacji niezbędnych do rozpoczęcia skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość do Biura Obsługi Klienta lub telefonicznie pod numerem: 32 614 01 48, 32 614 01 49.

W odpowiedzi właściciel lub zarządca budynku otrzyma informacje o zakresie niezbędnych prac, terminach i kosztach przyłączenia. Przedstawiciel handlowy przedstawi także szacunkową wysokość opłat za dostawę ciepła z sieci SCE.

Po podjęciu przez właściciela budynku decyzji o przyłączeniu może rozpocząć się proces przyłączenia do sieci ciepłowniczej SCE:

Proces przyłączenia krok po kroku

pozytywne rozpatrzenie wniosku

po analizie możliwości przyłączenia

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia

Wydanie przez SCE warunków technicznych przyłączenia i przygotowanie umowy przyłączeniowej

Podpisanie umowy przyłączeniowej

SCE przystępuje do projektowania i realizacji przyłączenia.

Realizacja zapisów umowy przyłączeniowej

Nasi projektanci wykonują szereg czynności w celu dotrzymania procedur wymaganych przez przepisy budowlane i szybkiego przystąpienia do budowy przyłącza ciepłowniczego.

Podpisanie umowy sprzedaży ciepła

po realizacji warunków umowy przyłączeniowej

Uruchomienie dostawy ciepła

Wnioski można składać osobiście w siedzibie firmy lub wysyłać pocztą tradycyjną bądź e-mail.