Platforma Zakupowa

Dostęp do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane udzielanych w formie przetargów i aukcji

SCE Jaworzno III Sp. z o.o. wykorzystuje Platformę Zakupową jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

Udział w organizowanych aukcjach elektronicznych lub składanie ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe z wykorzystaniem Platformy Zakupowej możliwy jest wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych w bazie dostawców.

Po rejestracji użytkownik otrzymuje login i hasło do swojego konta.

Udział w aukcjach elektronicznych i przetargach ogłaszanych na Platformie Zakupowej jest możliwy wyłącznie przez Platformę Zakupową.

Zasady korzystania z Platformy Zakupowej, informacje o ochronie przetwarzanych na Platformie Zakupowej danych osobowych oraz prawa użytkowika do zarządzania nimi znajduą się w Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej.

Wyróżnione zamówienia

Ogłoszenia o zamówieniach realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich