Ogłoszenie nr 1134254

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem na zadanie pn.: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie.

Data publikacji ogłoszenia: 31-08-2018

Termin składania ofert: 17-09-2018

Numer ogłoszenia: 1134254

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem na zadanie pn.: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie.

 

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:

  • Projekt Umowy
  • SWZ wraz z załącznikami
  • Warunki techniczne
  • Wytyczne do wykonania sieci cieplnych preizolowanych S.C.E. Jaworzno III Sp. z o.o.

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: Biuro Inżynierii Środowiska Jacek Łabuz
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/1134254/wynik/informacja o udzieleniu zamówienia.pdf