Ogłoszenie nr 1122696

Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania – "Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Leopold w Jaworznie". Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.07.02-00-0020/16 projektu pn.: "Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna – etap II*.

Data publikacji ogłoszenia: 05-07-2018
Termin składania ofert: 23-07-2018
Numer ogłoszenia: 1122696
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem na zadanie pn.: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Leopold w Jaworznie.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:

  • Projekt Umowy
  • Mapa do celów projektowych
  • Warunki techniczne 6/2018
  • Wytyczne do projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: Biuro Inżynierii Środowiska Jacek Łabuz
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/1122696/wynik/informacja o udzieleniu zamówienia.pdf