Komunikaty

 

 

 

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. w ramach zorganizowanego przez WSB w Jaworznie Dnia Dziecka, udostępniła dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w wydarzeniu koparko-ładowarkę i quada. Pojazdy techniczne Spółki cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzbudzały wiele radości zarówno wśród najmłodszych jak i młodzieży.

Całemu wydarzeniu towarzyszyły konkursy, muzyka i wiele innych atrakcji.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z wydarzenia:

zdj1

zdj2

zdj3

zdj4

 

 

                                                                                                                                     ***

 

 

Na terenie Hali MCKiS w Jaworznie w dniach 15-16 kwietnia odbyły się Targi – „Dom Nowoczesny”.

Wśród blisko 60 wystawców znalazła się również Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna.

Oferta promująca ekologiczne ciepło sieciowe oraz szeroki wachlarz usług świadczonych przez Spółkę,

spotkała się z dużym zainteresowaniem Mieszkańców naszego miasta.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z tagów.

                                                                                     ***

 • Informacja o cenach ciepła dla Odbiorców

  W dnu 14 lutego 2023r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu cen ciepła. Zgodnie z ustawą, wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Jak przekazała Kancelaria prezydenta "Narzędzie to będzie stosowane w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Maksymalna cena dostawy ciepła zostanie zdefiniowana jako cena dostawy ciepła (tj. suma średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej stawki opłat za usługi przesyłowe) obowiązująca na dzień 30 września 2022 r. powiększona o 40 proc. Ustawa określa, że jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r., to odbiorca będący podmiotem uprawnionym nie zostanie obciążony podwyżką, a przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają z tego tytułu odpowiednie wyrównanie.

 • W związku niepokojami jakie wywołują wśród mieszkańców nowe taryfy dla ciepła, Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o.                     w Jaworznie (SCE) wyjaśnia:

  1. Proces taryfikacji objęty jest nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki (URE). SCE, jako spółka zajmująca się dystrybucją oraz w znikomym stopniu produkcją ciepła, będąc podmiotem koncesjonowanym zobligowana jest do zatwierdzania przez URE swoich taryf dla ciepła.  W procesie tym URE dokładnie bada wszystkie pozycje kosztowe i na tej podstawie wyznacza poziom stawek opłat za ciepło.
  2. Ponieważ SCE kupuje ciepło od TAURON Wytwarzanie S.A., które produkowane jest w Elektrowni Jaworzno II, spółka nie ma wpływu na jego cenę, którą zresztą również reguluje i wyznacza URE - jako organ państwowy. Udział kosztów zakupu ciepła składnika ceny zmiennej w końcowych kosztach dla odbiorcy to 66%.
  3. SCE jako dystrybutor ciepła przesyłowego pobiera od odbiorców zatwierdzone stawki z taryfy dla ciepła, pokrywając tym samym z przychodów rozwój i utrzymanie sieci ciepłowniczej, koszty infrastruktury technicznej (stacje wymiany, pompy, budynki, warsztaty, magazyny, pojazdy, itd.), opłacając daniny publiczne w postaci różnorakich podatków, pokrywając naturalne straty na przesyle czy wreszcie ponosząc koszty wynagradzania pracowników. Udział stawki zmiennej SCE w ogólnych kosztach za ciepło dla odbiorcy oscyluje w wysokości 15%.
  4. W ostatnim okresie (również od 01.01.2023 r.)  rząd dokonał zmiany podatku VAT - podniósł go z 5% do 23% czyli o 18% - co stanowi 19% udziału w kosztach zmiennych za pobrane ciepło.

                                                                                                                                                                                                                                                 Te wszystkie powyżej wymienione czynniki cenotwórcze wpłynęły na ostateczne ceny i stawki opłat jakie SCE zobligowane jest posługiwać się wobec swoich Odbiorców. Tak więc dostawca jakim jest spółka, od którego dostajecie faktury w przedstawionej strukturze zabiera najmniej środków finansowych w wyliczanych kosztach zmiennych* za pobrane ciepło.

   Prezentacja - Zmiana cen ciepła.

 • SCE-Jaworzno III sp. z o.o. informuje, że średnia cena wytwarzania ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) dotyczy ceny wytworzenia ciepła.

  Aktualnie dostawcy ciepła do sieci ciepłowniczych SCE-Jaworzno III sp. z o.o. stosują ceny niższe niż wskazane w ustawie i co za tym idzie w rozliczeniach z SCE-Jaworzno III sp. z o.o. nie stosują średniej ceny wytworzenia z rekompensatą.

  Poniżej linki do taryf dla ciepła wytwórców:

  Źródło: TAURON Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Jaworzno II - Jaworzno, Mysłowice-Brzęczkowice, Elektrownia Łagisza – Będzin-Łagisza) https://www.tauron-wytwarzanie.pl/o-spolce/taryfa-dla-ciepla

  Źródło: TAURON Ciepło sp. z o.o. (ZW Katowice [AG1] – Czeladź-Piaski, Sosnowiec-Milowice) https://www.tauron-cieplo.pl/obsluga-i-pomoc/taryfa-dla-ciepla

   

 • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym ogłoszonym w kraju, Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. zawiesza bezpośrednią obsługę klientów w siedzibie Spółki. Wszelkie sprawy awaryjne prosimy zgłaszać pod numerem telefonu alarmowego 993 lub 32 614-01-24.                  W pozostałych sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 614-01-11 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

       

      Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                 ***

 

                                                                                                   Informacja pokontrolna

 

   W ramach kontroli poselskiej w siedzibie Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III sp. z o.o. w Jaworznie w dniu 17 marca 2023 roku, Spółka przedstawiła informację w sprawie czynników wzrostu cen ciepła. W skład kontroli poselskiej  wchodzili: Magdalena Kochan – Senator RP, Sławomir Nitras – Poseł na Sejm RP, Wojciech Saługa – Poseł na Sejm RP, Marek Sowa – Poseł na Sejm RP oraz Pan Paweł Bańkowski.

 • 23 listopada 2022 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Wprowadzone przepisy umożliwiły czasowe (do 30 kwietnia 2023r.) doliczenie do ceny ciepła kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego paliwa w jednostce kogeneracji. SCE-Jaworzno III sp. z o.o. dostarcza mieszkańcom Jaworzna ciepło
  z Elektrowni Jaworzno II, które jest źródłem kogeneracyjnym – (opalanym paliwem węglowym) należącym do TAURON Wytwarzanie S.A. – wysokość doliczenia zgodnie z nowelizacją ww. przepisów to 22 zł/GJ.
 • Od 1 stycznia 2023 nastąpiła zmiana stawki VAT za ciepło z 5% na 23% w związku z wygaśnięciem przepisów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.
 • Od 1 stycznia 2023 roku TAURON Wytwarzanie S.A. wprowadził nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną przez URE. Mimo podwyżki ponad 70% cen ciepła ze źródła – średnia cena wytworzenia ciepła nie przekroczyła średniej ceny wytworzenia z rekompensatą. Zatem na terenie Jaworzna TAURON Wytwarzanie S.A. nie stosował średniej ceny wytworzenia z rekompensatą, która została wprowadzona Ustawą z dnia 15 września 2022 roku                    o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 • SCE-Jaworzno III sp. z o.o. uzyskała akceptację URE dla zmian do taryfy dla ciepła w związku ze wzrostem cen źródła, którą wprowadziła do rozliczania    z Klientami od 9 stycznia 2023 – średni wzrost cen przesyłu to 8,7% w stosunku do cen z września 2022. Natomiast od 18 lutego 2023 SCE-Jaworzno III sp. z o.o. wprowadziła do stosowania nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną przez URE, w której średni wzrost cen przesyłu ciepła ukształtował się na poziomie kolejnych 9,5%.

        Wzrost cen i stawek netto w okresie wrzesień 2022 – styczeń 2023 średnio o 59%

 • 14 lutego 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą ustawę z dnia 22 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z tą ustawą, podwyżka ceny ciepła dla gospodarstw domowych oraz innych odbiorców określonych w ustawie, nie może być wyższa niż 40% w stosunku do cen z września 2022. W związku z wejściem w życie zapisów ww. Ustawy ceny ciepła będą niższe od stosowanych dotychczas. Wiązać się to będzie z wystawieniem korekt faktur za okresy poprzednie - dla odbiorców SCE w obszarze miasta Jaworzna będą korygowane faktury za styczeń i luty 2023r.

        Wzrost cen i stawek netto w okresie wrzesień 2022 – marzec 2023 średnio o 36%

 • Zatwierdzone przez URE taryfy dla ciepła SCE i TAURON Wytwarzanie S.A. obowiązujące od 1 maja 2023r. zawierają ceny niższe od obecnych, co przełoży się na kolejne obniżenie cen ciepła.

Wzrost cen i stawek netto w okresie wrzesień 2022 – maj 2023 średnio o 25%

 • Ustawa z dnia z dnia 22 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r.

                   

    Szczegółowe ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup taryfowych obowiązujące od 1 marca 2023 roku oraz od 1 maja 2023 roku dostępne są                    w zakładce: Obsługa Klienta - Taryfa dla ciepła.

    Informacja przedstawiona w trakcie kontroli poselskiej do pobrania tutaj.