Awarie i wyłączenia

Informujemy, że w związku z realizacją przez TAURON WYTWARZANIE S.A. prac modernizacyjnych związanych z wymianą  systemu sterownia  pompowni wody grzewczej – ciepłofikacji w Elektrowni II, w dniach od 26 lipca do 5 sierpnia bieżącego roku mogą wystąpić chwilowe zakłócenia w dostawie parametrów jakościowych ciepłej wody w układzie na terenie miasta Jaworzna oraz w kierunku Mysłowic (Brzęczkowice).

Może wystąpić niedotrzymanie parametrów ciepłej wody – przepływ, temperatura wody w układzie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.