Władze Spółki

 

Zarząd

Joanna Staszewska - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Mariusz Rechul - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Pani Joanna Staszewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Pan Rafał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Jacek Bojarski – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Pani Jolanta Smoszna – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Michał Koszyk – Członek Rady Nadzorczej