Władze Spółki

 

Zarząd

Robert Madeła - Prezes Zarządu

Grzegorz Frukacz - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Rechul - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Joanna Staszewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Rafał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Jacek Bojarski – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Robert Turek – Członek Rady Nadzorczej,

Justyna Sumińska – Członek Rady Nadzorczej,

Michał Koszyk – Członek Rady Nadzorczej