Ogłoszenie nr 1172266

Data publikacji ogłoszenia: 11-03-2019

Termin składania ofert: 27-03-2019
 
Numer ogłoszenia: 1172266
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Leopold w Jaworznie.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:

  • Projekt Umowy
  • Mapa do celów projektowych
  • Warunki techniczne 6/2018
  • Wytyczne do projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: "SQUAD" - Sabina Lebiocka, ul. Krzanów 9, 42-470 Brudzowice
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/1172266/wynik/Informacja.pdf