Ogłoszenie nr 1223258

Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z przyłączami
do budynków przy ul. Energetyków 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7A w Jaworznie, wykonanie kanalizacji teletechnicznej według Projektu z Kosztorysem, wykonanie robót demontażowych według Projektu z Kosztorysem, demontaż grupowej SWC "Administracyjne" według Projektu z Kosztorysem.

Data publikacji ogłoszenia: 17-12-2019

Termin składania ofert: 13-01-2020
 
Numer ogłoszenia: 1223258
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z przyłączami do budynków przy il. Energetyków 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7A w Jaworznie wraz z kanalizacją teletechniczną z rur HDPE.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: PPUR ELMAR M.J.M Rudniccy S.C., ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-540 Chrzanów
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/1223258/wynik/Informacja.pdf
 
           PYTANIA I ODPOWIEDZI
     
Jeden z Wykonawców za pośrednictwem Platformy Zakupowej LOGINTRADE zwrócił się do SCE Jaworzno III Sp. z o.o. z pytaniem: „Jako jeden z Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr 1103/TN/I/C/19 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o załączniki do SIWZ w formie edytowalnej”
Odpowiedź SCE: „Informujemy, że załączniki do SWZ są dostępne tylko w formie pdf. za wyjątkiem kosztorysu. Bardzo prosimy o ich uzupełnienie i przesłanie wraz z ofertą”